Novellskolan - distanskurs
Skrivutveckling

Novellskolan - distanskurs

Regular price 2 490 kr

Vill du lära dig skriva noveller, fördjupa dig i en kreativ process och få respons på dina texter?

Detta är en responskurs som genom 6 fullmatade kursbrev och 36 lektioner går in i novellkonstens alla delar. Kursen är 12 veckor lång med nya uppgifter varannan vecka och avslutas med möjligheten att få respons på antingen en kortare novell (5 sidor om du väljer standardalternativet) eller längre novell på 20 sidor om du väljer den utökade kursen. Du får dessutom i varje kursbrev respons på 4 sidor. Allt sker på distans.

I kursbreven finns både skriv- läs- och inspirationsövningar med fokus på din egen kreativa process. Du får även tillgång till en sluten facebookgrupp för kursdeltagarna där ni kan ge respons till varandra på kortare uppgifter. 

Brev 1: NOVELLEN SOM FORM

I detta första kursbrev får du en introduktion till kursen som helhet, vi fördjupar oss också i novellen som form.
Lektioner:

 • Introduktion till novellkursen
 • Interaktion i facebookgruppen
 • Novellen som form
 • Novellens längd 

Brev 2: ATT ANVÄNDA SIG AV IDÉER

Lektioner: 

 • Hitta novellidéerna
 • Ta vara på idéerna
 • Gräv där du står
 • Hitta din plats
 • Fånga dina novellidéer
 • Analys: Den fantasifulla idén
 • Fri association
 • Sammanfattning och inspiration (brev 2) 

Brev 3: NOVELLKONSTNÄRENS VERKTYGSLÅDA

Lektioner:

 • Novellkonstnärens verktygslåda
 • Handling
 • Karaktärer
 • Dialog
 • Miljö
 • Struktur
 • Sammanfattning brev 3 

Brev 4: LÄR DIG AV DINA MÄSTARE (STIL/SPRÅK/RÖST)

Lektioner:

 • Språk – lär dig av dina mästare
 • Språk
 • Genre
 • Ton/stämning/rytm/tempo
 • Stil
 • Röst
 • Sammanfattning och inspiration, brev 4

Brev 5: GESTALTNING OCH REDIGERING

Lektioner

 • Essens – gestaltning och redigering
 • Gestaltning
 • Redigering
 • Feedback
 • Sammanfattning, brev 5

Brev 6: PUBLICERING OCH ATT GÅ VIDARE

Lektioner

 • Att nå ut
 • Samling eller singel?
 • Vilken läsekrets?
 • När du är klar …
 • Några avslutande ord